ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມຫ້ອງວ່າການແຂວງສາລະ​ວັນ

ປະກາດເປັນໜ່ວຍ 4 ບຸກ ຈໍາປີ 2018.