ສາລະວັນເປີດຫ້ອງການປະສານງານທະນາຄານນະໂຍບາຍ

ທະນາຄານນະໂຍບາຍເປີດການນຳໃຊ້ຫ້ອງການປະສານງານທະນາຄານນະໂຍບາຍຢູ່ ແຂວງສາລະວັນ ຢ່າງເປັນທາງ ການ ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກນີ້, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວິຊຽນ ນະວິກຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກ ງານເສດຖະກິດ ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງ, ທ່ານ ບົວເງິນ ພົງສະຫວັດ ຜູ້ອຳ ນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼອດຮອດຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.ທ່ານ ໄກຍະພອນ ທິລະກຸນ ຫົວໜ້າທະນາຄານນະໂຍບາຍແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງທະນາຄານ. ເຊີ່ງທະນາຄານນະໂຍບາຍສາຂາຈຳປາສັກ ໄດ້ສະໜອງສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍຕ່ຳໃຫ້ກັບປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງສາລະວັນ ແຕ່ລະປີ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ, ຈຸດສຸມ ແລະ ບ້ານ ໃນເປົ້າໝາຍການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ແລະ ບໍລິການເກັບຊື້ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍຜ່ານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງທຸກຂັ້ນ. ສຳລັບການປ່ອຍສິນເຊື່ອພາຍໃນແຂວງມີຍອດສິນເຊື່ອ 77.27 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດກວມເອົາ 5 ເມືອງມີ 159 ບ້ານ 6,373 ຄອບຄົວ ໃນນັ້ນ, ປ່ອຍໃຫ້ເມືອງເປົ້າໝາຍ 59,15 ຕື້ກີບ, ເມືອງບໍ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍ 1,79 ຕື້ກີບ, ຈຸດສຸມ 4,54 ຕື້ກີບ ແລະ ບ້ານສາມສ້າງ 13,19 ຕື້ກີບ. ສະເພາະປີ 2016 ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຮັບແຫຼ່ງທຶນ 20,76 ຕື້ກີບ ແລະ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ 16,61 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 80%ຂອງແຜນການປີ. ການເປີດຫ້ອງການປະສານຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການພົວພັນປະສານງານລະຫວ່າງທະນາຄານ ກັບອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະເລັງໃສ່ຈຸດສຸມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ມີສ່ວນຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການ ຮ່ວມຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຜະລິດ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງຮ່ວມກັບທະນາຄານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖຶກຕ້ອງຊັດເຈນ, ພ້ອມນີ້ຍັງສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດ, ກຸ່ມກູ້ຢືມເງິນ, ການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດຄອບຄົວຂັ້ນບ້ານ ທີ່ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ. ໜ່ວຍບໍລິການຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ມີຢູ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງຕຸ້ມລານ, ຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ ຊື່ງເປັນເມືອງເປົ້າໝາຍທີ່ຫຼາຍພາກສ່ວນກໍ່ຄືທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໄດ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດຕໍ່ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ກັບປະຊາຊົນເພື່ອປະກອບອາຊີບ, ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ທຶນໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ. ໂອກາດນີ້. ທ່ານ ວິຊຽນ ນະວິກຸນ ແລະ ທ່ານ ບົວເງິນ ພົງສະຫວັດ ກໍ່ໃຫ້ກຽດຕັດແຖບຜ້າ ແລະ ເປີດແຜ່ນປ້າຍນຳໃຊ້ຫ້ອງການປະສານງານທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແຂວງສາລະວັນຢ່າງເປັນທາງການ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ໜັງສືພິມສາລະວັນ