ນໍ້າຕົກຕາດສູງ (ເຊເສັດ)

ນໍ້າຕົກຕາດສູງ ຫຼື ນໍ້າຕົກຕາດເຊເຊັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສະນຶມໃນ, ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 25 ກິໂລແມັດ ເປີດບໍລິການນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1992 ນໍ້າຕົກຕາດສູງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແຂວງສາລະວັນແຫ່ງໜຶ່ງ ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກສາຍນ້ຳເຊເສັດ ມີຄວາມສູງປະມານ 70 ແມັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຽງຕາດສູງ ເມືອງສາລະວັນ ແລະ ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາພ້ອມໆກັບການສ້າງບ້ານຄຽງຕາດສູງ ໂດຍມີຜູ້ນຳຂອງເຜົ່າແງະ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານແຄມແມ່ນ້ຳເຊເສັດ ບ່ອນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງທຳມະຊາດ ແລະ ມີຄວາມສະດວກໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ພາຍໃນບ້ານ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາ ຫາລືກັນວ່າ ຈະຕັ້ງຊື່ບ້ານແນວໃດ ແລະ ມີເຖົ້າແກ່ຄົນໜຶ່ງສະເໜີຂຶ້ນວ່າ: ບ້ານເຮົາມີທີ່ຕັ້ງເໝາະສົມ ແລະ ມີນ້ຳຕົກຕາດທີ່ ສູງຊັນ ແລະ ມີຄວາມສວຍງາມ. ຜ່ານການປຶກສາຫາລືພາຍໃນບ້ານ ຈຶ່ງຕົກລົງເອກະພາບກັນຕັ້ງຊື່ວ່າ: ບ້ານຄຽງຕາດສູງ ແລະ ເອີ້ນຊື່ນ້ຳຕົກຕາດດັ່ງກ່າວວ່າ: ນ້ຳຕົກຕາດສູງ ເທົ່າທຸກວັນນີ້.