ທໍາມະຊາດແກ້ງຂຸ (ເມືອງວາປີ)

ແກ້ງກຸຕັ້ງຢູ່ບ້ານພູມສະຫວັນ, ເມືອງວາປີ, ແຂວງສາລະວັນ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 7 ກມ. ໂດຍມີການເປີດນຳໃຊ້ ເລີ່ມແຕ່ປີ 1995 ເລົ່າກັນວ່າຄາວແຕ່ກີ້ ມີຄອບຄົວພໍ່ເຖົ້າຜູ້ໜຶ່ງ ຊື່ວ່າ: ພໍ່ເຖົ້າກຸ ຄອບຄົວຂອງລາວ ເປັນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງເພິ່ນແມ່ນການເຮັດນາ, ເຮັດສວນ ແລະ ຊອກຫາສັດປ່າ. ພໍ່ເຖົ້າກຸ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ແຄມແມ່ນນ້ຳເຊໂດນ ຢູ່ເຂດບໍລິເວນແກ້ງໃຫຍ່ ເພາະວ່າເຂດນີ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີສັດສາວາສິ່ງອາໄສຢູ່ເຊັ່ນ: ປູ, ປາ, ຫ້ອຍ, ກຸ້ງ ແລະ ພືດພັນຕ່າງໆ. ໃນແຕ່ລະມື້ ຄອບຄົວພໍ່ເຖົ້າກຸ ແລະ ເພິ່ນເອງໄດ້ລົງຫາປາຢູ່ຕາມແກ້ງ, ມີມື້ໜຶ່ງພໍ່ເຖົ້າກຸ ໄດ້ລົງຫາປາຜູ້ດຽວຢູ່ແກ້ງ ໃນຄະນະທີ່ລາວ ແນມຫາປາຢູ່ນ້ຳນັ້ນ, ບັງເອີນລາວພັດໝື່ນຫີນລົ້ມ ເຮັດໃຫ້ລາວເສຍຊີວິດຄາທີ່ ແລະ ຫຼາຍປີຕໍ່ມາປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານຈິ່ງພາກັນເອີ້ນແກ້ງນີ້ວ່າ: ແກ້ງກຸ ເທົ່າທຸກວັນນີ້.

ແຫລ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ