ຖ້ຳເກົ້າຮູ-ພູຕາກເຂົ້າ ຄວາມງາມທີ່ຫາເບີ່ງໄດ້ຍາກ

ຖໍ້າເກົ້າຮູ-ພູຕາກເຂົ້າ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງຂາມ, ເມືອງເລົ່າງາມ ແລະ ຫ່າງຈາກເສັ້ນ ທາງເລກ 20 ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກ ເທດສະບານເມືອງ 14 ກິໂລແມັດ. ຕາມການເລົ່າຂານ ຂອງເຖົ້າແກ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ຖໍ້າເກົ້າຮູ ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຕິດພັນກັບການສ້າງທາດພະນົມ ໂດຍສະໄໝນັ້ນ ກ່ອນການສ້າງທາດພະນົມ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ໄດ້ປະກາດ ທົ່ວອານາເຂດແດນ ທີ່ຂຶ້ນກັບນະຄອນ ໃຫ້ຮີບໂຮມເອົາຊັບສິນທີ່ມີຄ່າ ໄປໄວ້ໃນພື້ນພະທາດ ຕາມການເຊື່ອຖື ຂອງຊາວພຸດ, ໂດຍທີ່ໃຜ່ພົນ ທີ່ນຳເອົາຊັບສິນ ມາຮອດບໍລິເວນພູຕາກເຂົ້ານັ້ນ ໄດ້ພັກເຊົາຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ໃນຄະນະທີ່ພັກຢູ່ນັ້ນ ທາດພະນົມ ກໍ່ໄດ້ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຕີຄ້ອງຮ້ອງປ່າວ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງຊອກຫາບ່ອນໄວ້ ຂອງທີ່ມີຄ່າ ເພາະໄປບໍ່ທັນ, ໂດຍມີສອງຈຸດທີ່ເຂົາເກັບຮັກສາໄວ້ ຄື: ຖ້ຳເຈັດຕູ (ດ້ານລຸ່ມ ຂອງພູຕາກເຂົ້າ) ແລະ ຖ້ຳເກົ້າຮູ (ຖ້ຳເກົ້າຮູ ອາດເປັນຍ້ອນ ປະຊາຊົນເປັນຄົນຂຸດເຈາະ ເພື່ອໄວ້ສົມບັດ ເພາະໃນຮູປະກົດມີ ເສັ້ນຜົມ ແລະ ໄຫແຕກ ຈຳນວນໜຶ່ງ) ເມື່ອໄດ້ບ່ອນເກັບຮັກສາແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງມີ ຜູ້ຮັກສາສົມບັດ ໂດຍການອາສາສະໝັກ ສະຫຼະຊີວິດ ແລະ ໄດ້ມີຄຳກ່າວໄວ້ວ່າ: “ຫຼຽວມາແສງຕາຕົກ ກົກໄມ້ເນີ້ງ ກອງຫີນຢູ່ໜ້າ ໄຫຫີນນັ້ນຢູ່ຫຼັງ” ສ່ວນຄຳວ່າ: ພູຕາກເຂົ້າ ນັ້ນປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ອາໄສ ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນ ໄດ້ນຳເອົາ ເຂົ້າເປືອກປຽກ ຂຶ້ນໄປຕຳ ແລະ ຕາກຢູ່ບໍລິເວນ ພະລານຫີນ ແລະ ພາກັນເອີ້ນວ່າ: “ພູຕາກເຂົ້າ” ແລະ ໄລຍະຕໍ່ມາຄື ສະໄໝຕໍ່ສູ້ກັບ ຝຣັ່ງ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາເມລິກາ ປະຊາຊົນ ຍັງໄດ້ໃຊ້ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໃນການລີ້ຊ່ອນ ສັດຕູ ບໍ່ໃຫ້ພົບເຫັນ ແລະ ພາກັນເອີ້ນ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວວ່າ: ເປັນຄຳລວມວ່າ ຖ້ຳເກົ້າຮູ-ພູຕາກເຂົ້າ.

ແຫລ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ