ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຳເລັດການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ ແຂວງ ສາລະວັນ

ຕອນເຊົ້າ ວັນ​ທີ 30 ກັນຍາ 2015 ຫາວັນທີ 2 ຕຸລາ 2015 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ກອງ​ເລຂາ​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າຂອງ​ແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ນຳໂດຍ ທ່ານ ສຸວັນທອນ ສຸວັນນະຈັກ ໄດ້ສົມທົບກັບ ທ່ານ ນາງ ມະນີລາ ຈັນທະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຂວງ ສາລະວັນແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເຂົ້າໃສ່ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ, ໂດຍສະເພາະການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນສປປລາວ. ຊິ່ງການນຳເອົາຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເລັງໃສ່ 3 ພະແນກການແລະ 1 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນແຂວງຄື: ພະແນກສາທາ ລະນະສຸກ ( ໂຮງໝໍແຂວງ ), ກອງບັນຊາການປກສແຂວງຂະແໜງພາລາກອງຄະດີສືບສວນສອບສວນ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ສະ ຫะພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ 3 ຫ້ອງການຫຼັກ, 01 ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານຂອງເມືອງສາລະວັນແລະເມືອງເລົ່າງາມ ມີຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມທັງໝົດ 71 ທ່ານ, ຍິງ 22 ທ່ານ.
ທັງນີ້ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາແມ່ຍິງທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄູ່ຊີວິດບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບໃດກໍຕາມ ເຊີ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຈະປະກອບໃສ່ບົດສຶກສາຂອງລະດັບພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟຼິກຂອງກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ.