SONY DSC

ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກເມືອງ ເລົ່າງາມ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈຳປີ ແລະ ວາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2015 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກເມືອງ ເລົ່າງາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ ສົກປີ 2014 – 2015 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນ ສົກປີ 2015 – 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ເມືອງເລົ່າງາມ. ພິທີດັ່ງກ່າວໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາໄຫຼ ພົມວິຈິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ ເລົ່າງາມ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານວັດທະນາທຳ – ສັງຄົມ ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ເມືອງ ເລົ່າງາມ ມີກຳມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ເລຂາພັກກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກຂັ້ນເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 40 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານບົດຕີລາຄາທິດທາງແຜນການສົກປີ 2015 – 2016 ແລະ ຜ່ານບົດຕີລາຄາການ ເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະສົກປີ 2014 – 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊີ່ງມີທັງຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານຄື:
– ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບການຈັດຕັ້ງລົງຮອດຂັ້ນຮາກຖານບ້ານມີຖານະເທົ່າກັບການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ. ມີບຸກຄາລາກອນຊ່ວຍວຽກທີ່ມີລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຢ່າງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
– ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ໂດຍສະເພາະ ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ, ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເຊິ່ງສະແດງອອກໄດ້ ໂດຍປະກາດບ້ານທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ – ຊາຍ ແລະ ປະສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ 66 ບ້ານມີ 7.791 ຄອບຄົວ ປະກາດຫ້ອງການທີ່ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ – ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 20 ຫ້ອງການ, ມີ 478 ຄອບຄົວ ການມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ແມ່ຍິງປະກອບສ່ວນໃນຕຳແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ກຳມະການພັກເມືອງ 25 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ ເທົ່າກັບ 20 % ແລະ ອື່ນໆ.
ພ້ອມກັນນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຂົ້າໃສ່ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ທິດທາງແຜນການຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກເປັນ ຂອງປວງຊົນໃນອານາຄົດອັນຍາວນານ.