ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງສາລະວັນ